Skip to content ↓

Gloucester Academy

Uniform and Equipment September 2021

16 June 2021

Dear GA Families

May I firstly say a big thank-you for your support in making our students the smartest and best prepared for lessons in the area, and beyond.  Despite the current challenges you have not allowed this to lower your standards and expectations.

Importance of being prepared

A smart appearance is an important aspect of modern life as it does help a person to display an air of self-confidence and a sense of respect.  Gloucester Academy aims to prepare students for a successful life and so an emphasis on taking pride in one’s own appearance is an essential part of the educational process.  Gloucester Academy has a strict uniform policy which helps to enhance the purposeful and successful climate of the Academy.  Our uniform policy demands professionalism and ensures safety which also ensures that students are fully focused on learning as opposed to other distractions.

Uniform and Equipment Policy Guidance

I am sure your thoughts will be moving toward planning for the new term in September, and with that in mind I would like to re-communicate our expectations for uniform and equipment.  These are all highlighted in our policy, found on the school website:

www.gloucesteracademy.co.uk/parents/information/school-uniform

School Bags

Please note a change in the expectations for school bags, whilst still leaving lots of choice for the individual student.

  • These should be as plain as possible, rucksack or courier style.
  • They must be able to carry A4 size books and folders and be waterproof.
  • No plastic bags, shoulder pouches/bags, fashion bags or other inappropriate bags.

Important news on School Uniform Shopping

Our uniform provider Monkhouse is working hard to make sure that despite the challenges posed by international shipping, Covid and Brexit, our parents will be able to find everything they need.

This is a reminder that the best way to ensure your child has all the uniform they need in good time for the start of the school year is to shop early, if this is possible for you.

Please book your appointment at https://www.monkhouse.com/appointments preferably choosing an appointment in July or early August.

To stay up to date with news on stock and special offers on uniform and accessories, register for updates from our supplier here https://ma.swischoolwear.co.uk/shop-early-bts-2021-monkhouse-parent-form

Thank you for understanding.  We know not all parents are able to shop early, but the challenges posed when large numbers of families shop in the last two weeks of August is something we are all keen to avoid.

Thanks once again for supporting your child and the school to become the very best.

Yours sincerely

Mr Jonathan Heap

Headteacher

Polish Version 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie GA, 

Najpierw chciałbym Państwu bardzo podziękować za Wasze wsparcie.  Chcemy, żeby nasi uczniowie osiągali jak najlepsze wyniki w naszej okolicy i byli jak najlepiej przygotowani do lekcji.  Mimo obecnych wyzwań, nie pozwoliliście na obniżenie wysokiego poziomu i spełniliście nasze oczekiwania .

Przygotowanie do nauki

Elegancki wygląd jest ważnym aspektem współczesnego życia, ponieważ pomaga osobie okazywać pewność siebie i wymaga szacunku. Gloucester Academy ma na celu przygotowanie uczniów do udanego życia, dlatego nacisk na dumę z własnego wyglądu jest istotną częścią procesu edukacyjnego.  Ṡcisłe i jasne reguły dotyczące mundurku szkolnego pomagają wzmocnić ten cel i wpływają na dobry klimat w szkole.  Przepisy zapewniają profesjonalny wygląd oraz bezpieczeństwo; uczniowie są w pełni skoncentrowani na nauce i nie rozpraszają uwagi.

Reguły dotyczące mundurków szkolnych i wyposażenia

Zdajemy sobie sprawę, że będą Państwo planować na nowy rok akademicki we wrześniu i mając to na uwadze, chciałbym ponownie przypomnieć o naszych oczekiwaniach odnośnie mundurka szkolnego i wyposażenia.  Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej szkoły:

www.gloucesteracademy.co.uk/parents/information/school-uniform

Torby szkolne

Prosze zwrócić uwagę na zmianę reguł dotyczących toreb i tornistrów szkolnych.  Uczniowie nadal będą mieli duży wybór, ale torby:

● Powinny być jak najprostsze, typu plecak lub torba kurierska.

● Muszą pomieścić książki i foldery wielkości A4 i być wodoodporne.

● Nieodpowiednie są torby plastikowe, worki, modne torebki oraz inne nieodpowiednie torby.

Ważne informacje dotyczące zakupów w sklepie z mundurkami szkolnymi

Dostawca mundurków Monkhouse ciężko pracuje, aby pomimo wyzwań związanych z międzynarodową wysyłką, Covidem i Brexitem, nasi rodzice mogli znaleźć wszystko, czego potrzebują.

Chcielibyśmy Państwu przypomnieć, że - o ile to możliwe - najlepszym sposobem na zapewnienie dziecku pełnego mundurka przed rozpoczęciem roku szkolnego jest wczesne robienie zakupów. 

Mozna umówić się na wizytę w sklepie Monkhouse https://www.monkhouse.com/appointments najlepiej wybierając wizytę w lipcu lub na początku sierpnia.

Aby otrzymać informacje o nowych dostawach i ofertach w sklepie z mundurkami, proszę zarejestrować się tutaj: https://ma.swischoolwear.co.uk/shop-early-bts-2021-monkhouse-parent-form

Dziękuję za Wasze zrozumienie. Wiem, że nie wszyscy rodzice są w stanie zrobić zakupy wcześnie, ale problemy związane z robieniem zakupów przez dużą liczbę rodzin w ostatnich dwóch tygodniach sierpnia to coś, czego wszyscy chcemy uniknąć.

Jeszcze raz dziękuje Wam za wsparcie dla Waszych dzieci i szkoły w naszej drodze do wspólnego sukcesu.

Z poważaniem

Jonathan Heap

Dyrektor szkoły

Romanian Version  

Dragi familii GA

Mai întâi, vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat pentru a face studenții noștrii sa fie cei mai inteligenți și mai bine pregătiți pentru lecții,in zonă și nu numai. În ciuda provocărilor actuale, nu a-ți permis ca acest lucru să vă scadă standardele și așteptările.

Importanța pregătirii

Un aspect inteligent este un aspect important al vieții moderne, deoarece ajută o persoană să manifeste un aer de încredere în sine și un sentiment de respect. Academia Gloucester își propune să pregătească studenții pentru o viață de succes și, prin urmare, accentul pus pe mândria în propria înfățișare este o parte esențială a procesului educațional. Academia Gloucester are o politică strictă referitoare la uniformă, care ajută la îmbunătățirea climatului intenționat și de succes al Academiei. Politica noastră referitoare la uniformă necesită profesionalism și asigură siguranță, ceea ce asigură, de asemenea, faptul că studenții sunt pe deplin orientați spre învățare, spre deosebire de alte distrageri.

Ghid pentru politica referitoare la uniforma și echipament scolar.

Sunt sigur că gândurile dvs. se vor îndrepta spre planificarea noului trimestru în septembrie și, având în vedere acest lucru, dorim să comunicăm din nou așteptările noastre referitoare la  uniformă și echipament. Toate acestea sunt evidențiate în politica noastră, aflată pe site-ul școlii:

www.gloucesteracademy.co.uk/parents/information/school-uniform

Ghiozdane de scoala

Vă rugăm să rețineți o modificare a așteptărilor pentru ghiozdanele școlare, lăsând totuși o mulțime de alegeri pentru fiecare student.

● Acestea trebuie să fie cât mai simple, rucsac sau curierat.

● Trebuie să poată transporta cărți și foldere în format A4 și să fie impermeabile.

● Fără pungi de plastic, genti de umăr, genti de modă sau alte genti neadecvate.

Știri importante despre cumpăratul uniformei școlare

Furnizorul nostru de uniforme Monkhouse lucrează din greu pentru a se asigura că, în ciuda provocărilor ridicate de transportul internațional, Covid și Brexit, părinții noștri vor putea găsi tot ce au nevoie.

Acesta este o reamintire că cel mai bun mod de a vă asigura că copilul dumneavoastră deține uniforma de care are nevoie în timp util pentru începutul anului școlar este să faceți cumpărăturile devreme, dacă acest lucru este posibil pentru dvs.

Vă rugăm să vă rezervați programarea la https://www.monkhouse.com/appointments alegând de preferință o programare în iulie sau începutul lunii august.

Pentru a fi la curent cu noutățile despre stoc și cu ofertele speciale pentru uniformă și accesorii, înregistrați-vă pentru actualizări de la furnizorul nostru aici https://ma.swischoolwear.co.uk/shop-early-bts-2021-monkhouse-parent-form

Va multumesc pentru intelegere. Știm că nu toți părinții sunt capabili să cumpere devreme, dar provocările pe care le ridică atunci când un număr mare de familii fac cumpărături în ultimele două săptămâni ale lunii august este un lucru pe care dorim să-l evităm.

Vă mulțumim încă o dată pentru că v-ați sprijinit copilul și școala pentru a deveni cei mai buni.

Cu stimă

Domnul Jonathan Heap

Director